Sprzedaż karnetów na VI semestr Akademii Filmowej
Luchino Visconti - wykład: 19.02.2018
Michelangelo Antonioni - wykład: 26.02.2018