Sprzedaż karnetów na II semestr
Carl Theodor Dreyer - wykład: 27.01.2020
Egzamin i zaliczenie - wykład: 03.02.2020